sábado, 12 de março de 2016

BIBLIA ORTODOXA.ROMENA!

Para quem não acredita que Deus é o mesmo que zeus...veja a prova nessa escritura romena!


BIBLIA ORTODOXA.ROMENA!

GENEZA;1. La început a făcut Dumne´zeu(CRIOU DEUS) cerul şi pământul.2. Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumne´zeu (SENHOR ZEUS)Se purta pe deasupra apelor.
3. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie lumină!" Şi a fost lumină.
4. Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.
5. Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi.
6. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!" Şi a fost aşa.
7. A făcut Dumnezeu tăria şi a despărţit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei.
8. Tăria a numit-o Dumnezeu cer. Şi a văzut Dumnezeu că este bine. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a doua.
9. Şi a zis Dumnezeu: "Să se adune apele cele de sub cer la un loc şi să se arate uscatul!" Şi a fost aşa. şi s-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor şi s-a arătat uscatul.
10. Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.


11. Apoi a zis Dumnezeu: "Să dea pământul din sine verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într-însa, după felul şi asemănarea ei, şi pomi roditori, care să dea rod cu sămânţă în sine, după fel, pe pământ!" Şi a fost aşa.
12. Pământul a dat din sine verdeaţă: iarbă, care face sămânţă, după felul şi după asemănarea ei, şi pomi roditori, cu sămânţă, după fel, pe pământ. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
13. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia.
14. Şi a zis Dumnezeu: "Să fie luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte şi să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele şi anii,
15. Şi să slujească drept luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pământul. Şi a fost aşa.
16. A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei şi luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopţii, şi stelele.
17. Şi le-a pus Dumnezeu pe tăria cerului, ca să lumineze pământul,
18. Să cârmuiască ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric. Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
19. Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra.
20. Apoi a zis Dumnezeu: "Să mişune apele de vietăţi, fiinţe cu viaţă în ele şi păsări să zboare pe pământ, pe întinsul tăriei cerului!" Şi a fost aşa.

TRADUÇÃO PARA PORTUGUES!

1. No princípio, Deus criou os céus ea terra.
2. E a terra era sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo eo Espírito de Deus pairava sobre as águas.
3. E disse Deus: "Haja luz!" E houve luz.
4. E Deus viu que a luz é boa e fez separação entre a luz e as trevas.
5. Deus chamou à luz dia, e às trevas chamou Noite dele. E foi a tarde ea manhã, o primeiro dia.
6. E disse Deus: "Haja uma expansão no meio das águas e para dividir as águas das águas" E assim foi.
7. Deus fez a força e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a força.
8. A força de Deus chamou céu. E Deus viu que isso era bom. E foi a tarde ea manhã, o segundo dia.
9. E Deus disse: "Que as águas debaixo dos céus se reúnem em um só lugar e apareça a porção seca!" E assim foi. e colheram as águas sob o céu em seus lugares e mostrou terra.
10. A terra que Deus o chamou para o chão, e o encontro das águas chamou Mares. E Deus viu que isso era bom.
11. E Deus disse: "Que a terra por si mesma verde: sementes de capim em que, pelo caminho, e sua semelhança, e árvores frutíferas que dão fruto com a semente em si, depois de espécie na terra" E assim foi.
12. A terra tremeu em si verde: grama, levando a semente

Ivonil  Ferreira  de Carvalho

Nenhum comentário:

Postar um comentário