sábado, 13 de junho de 2020

Salmo 23 – aramaico transliterado

Salmo 23 – aramaico transliterado

Nenhuma descrição de foto disponível.

Aqui segue em aramaico arcaico.
1 ܡܪܝܐ ܢܪܥܝܢܝ ܘܡܕܡ ܠܐ ܢܚܣܪ ܠܝ܂
1 Mar-Yah nereyny w’meddem la nich-ssar ly.
1 O Soberano YaHWeH cuida de mim {ou é meu pastor} e nada me falta.
2 ܘܥܠ ܡܪ̈ܓܐ ܕܥܘܫܢܐ ܢܫܪܝܢܝ܂ ܘܥܠ ܡ̈ܝܐ ܢܝܚ̈ܐ ܢܕܒܪܢܝ܂
2 W’al mar-ga d’uwshna nishreyny w’al maye nycha ndab-rany.
2 E sobre ricas {lit: de força} pastagens ele me faz deitar; também às águas calmas me dirige.
3 ܢܦܫܝ ܐܦܢܝ ܘܕܒܪܢܝ ܒܫܒ̈ܝܠܝ ܩܘܫܬܐ܂ ܡܛܠ ܫܡܟ܂
3 Naf-shy afni w’dab-rany b’shvili qushta mithul shmakh.
3 Ele restaura a minha alma. E guia-me nos caminhos da verdade por causa do seu nome.
4 ܐܦܢ ܐܗܠܟ܂ \ܒܢܚ̈ܠܝ ܛ̈ܠܠܝ /ܒܢܚ̈ܠܐ ܕܛ̈ܠܠܝ#3#/ ܡܘܬܐ܂ ܠܐ ܐܕܚܠ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܥܡܝ܂ ܫܒܛܟ ܘܚܘܛܪܟ ܗܢܘܢ ܒܝܐܘܢܝ܂
4 Afen ihalekh b’nachli thilaly {ou b’nachla d’thilaly} mauta la id-chal min bishta mithol d’ant ´amy. Shav-thakh w’chuth-rakh henon bayauni.
4 Ainda que eu vá pelo vale da sombra da morte não temerei o mal, porque tu* estás comigo; o teu cajado e o teu bordão me confortam.
5 ܣܕܪܬ ܩܕܡܝ ܦܬܘܪ̈ܐ ܠܘܩܒܠ ܒ̈ܥܠܕܒܒܝ܂ ܐܕܗܢܬ ܪܝܫܝ ܒܡܫܚܐ ܘܟܣܝ ܡܪܘܐ ܐܝܟ ܚܝܐ܂
5 Sed-rat qdamy patura luqval b’eld-vavay. Ad-henat reishy b’mash-cha w’kassy mirwah aykh chaya.
5 Preparas diante de mim uma mesa, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu copo transborda como a vida.
6 ܛܝܒܘܬܟ ܘܪ̈ܚܡܝܟ ܪܕܦܘܢܝ܂ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚ̈ܝܝ ܕܐܥܡܪ ܒܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ ܢܘܓܪܐ/ܟܠܗܘܢ#3#/ ܕܝܘܡ̈ܬܐ܂
6 Thaybu-takh w’rach-mayk rad-puny kul-hun yawmata d’chayay dimar b’bayteh d’Mar-Yah nugra [ kulhun] d’yawmata.
6 Tua bondade e benignidade me seguirão todos os dias da minha vida. Habitarei na casa do Soberano YaHWeH por todo o tempo dos [meus] dias.

Nenhum comentário:

Postar um comentário